OMBKE – Bányászati Szakosztály Tatabányai Helyi Szervezet
„ … Szakmaszeretet, Hazaszeretet, Barátság! ”

Királdi Herz Zsigmond

 

Királdi HERZ Zsigmond (1856-1903.)

1891.július 9-től 1903-ig alapítója és vezérigazgatója a MÁK Rt-nek.
1894. december 4-én kötötték meg gróf Esterházy Miklós Józseffel a hitbizomány 56 ezer holdnyi területére a szénkutatás és kitermelés jogot a részvénytársulat részére.
 

Borsod vármegye, Királd. Ezen község Miskolctól kb. 35 km-re, Ózdtól 15 km-re található. 1851-ben indult be a bányászat, nemcsak Királd lakosságának adott munkahelyet, hanem a környéken élő embereknek is. 1886-ban hozták létre Merczer Géza és Társai Center Királd Kőszénbányák vállalatot, amelynek egyik tulajdonosának neve: Herz (Hercz, Hertz) Zsigmond, aki Mezőcsáton született egy zsidó család gyermekeként. Miskolcon járt gimnáziumba, majd Budapesten kereskedelmi akadémiát végzett. 23 évesen gépgyárat létesített Miskolcon, de érdeklődése fokozatosan a szénbányászat felé fordult. Mélyítették és fejlesztették a bányát, eredményeiért megkapta a Királdi előnevet. Az általa vezetett részvénytársaság akkor lett nemzetközileg is ismert, amikor a tatabányai és környékbeli széntelepek kutatásának és feltárásának jogát is megszerezték. Tatabánya neve 1900 szeptember 16.-án került a helységnévtárba. 1947 októberében három előd településével várossá egyesült. A Tata vidéki bányászat az ő tevékenységének köszönheti létezését. Herz Zsigmond miután megkötötte a szerződést az Esterházy-családdal, azonnal elrendelte a szénkutató fúrások megkezdését. Mivel az első fúrások eredménytelenek voltak, nem találták érdemesnek a kutatás folytatását. Herz Zsigmond azonban beszédbe elegyedett egy parasztemberrel, aki elmondotta, hogy amikor dédapja kutat ásott Vadaskertben, akkor ott szenet talált. Elrendelte a fúrások folytatását, amelynek meg is lett az eredménye. Azóta is mondják, Királdi Herz Zsiga példája a tanulság, mert a tatabányai szénbányászatot ő hozta létre.