OMBKE – Bányászati Szakosztály Tatabányai Helyi Szervezet
„ … Szakmaszeretet, Hazaszeretet, Barátság! ”

Kiss Béla

 

KISS Béla   (1926. máj. 05. – 2014. jan. 17.)

Kiss Béla

2014. január 17-én Tatabányán elhunyt Kiss Béla arany- és gyémántokleveles bányamérnök a Tatabányai Szénbányák Vállalat megbecsült dolgozója.

1926. május 5-én született Tatabányán. Itt végezte elemi iskoláit. A gimnáziumi tanulmányait befejezve felvételt nyert az Állami Műszaki Főiskola Bányamérnöki Karára, ahol 1951-ben kapott bányaművelő szakmérnöki oklevelet. Ezzel párhuzamosan a Budapesti Műszaki Egyetem Hadmérnöki Karán is folytatott tanulmányokat és szerzett utász hadmérnöki diplomát. Egyetemi tanulmányainak befejezése után a Budapesti Műszaki Egyetem Hadmérnöki Karának Utász Tanszékén tanársegédi beosztást kapott, itt a földalatti létesítmények építése volt a témaköre. 1964-ben elvégezte a bányaipari gazdasági mérnöki szakot is.

A Bánya- és Energiaügyi Minisztérium kikérésére a bányászatban folytatta munkáját. Különböző beosztásokban dolgozott Komlón, Nógrádban, a leghosszabb ideig Tatabányán. Volt bányakörlet-vezető, aknavezető mérnök, felelős műszaki vezető, Tatabányán a Biztonságtechnikai és Kutató Osztály vezetője, majd biztonsági főmérnök. Munkáját mindig precízen a szabályokat mindig betartva és betartatva végezte. A szigorúsága mellett a segítőkészség, a tenni akarás volt rá jellemző.

1982-ben vonult nyugdíjba, de a műszaki tevékenységet nem hagyta abba. 80 éves koráig – mint nyugdíjas vállalkozó – homok-, kavics-, mészkő-, dolomitbányákban dolgozott felelős műszaki vezetőként. Több műszaki üzemi tervet, tájrendezési tervet készített.

Az Országos Bányászati és Kohászati Egyesület aktív tagja volt. Haláláig mindig részt vett az OMBKE Tatabányai Helyi Szervezetének előadásain, rendezvényein. Gyakran hozzászólt, kérdezett. Nagyon érdekelte a tudomány, a bányász szakma, a biztonságtechnika.

Szakmai munkásságáért megkapta a Bányász Szolgálati Érdemérem valamennyi fokozatát. Hatszoros Kiváló Dolgozó volt. Az OMBKE-től kiérdemelte a Sóltz Vilmos Emlékérmet. A Magyar Mérnöki Kamara „Örökös tagjának” nyilvánította. A Miskolci Egyetem Szenátusától 2002-ben arany oklevelet, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tanácsától 2001-ben arany, 2011-ben gyémánt oklevelet vehetett át.

2014. február 6-án Tatán a rokonok, kollégák, az OMBKE Tatabányai Helyi Szervezetének tagjai az alábbi gondolatokkal búcsúztatták:

Váratlanul ért halálod,

Búcsú nélkül mentél el.

Aludd szépen örök álmod

Soha nem felejtünk el.

 

Utolsó Jó szerencsét!

 

Novák Adrien, Sóki Imre