OMBKE – Bányászati Szakosztály Tatabányai Helyi Szervezet
„ … Szakmaszeretet, Hazaszeretet, Barátság! ”

OMBKE Tiszteleti tagság

 

OMBKE  tiszteleti tagság:

„A tiszteleti tag kitüntetésben az részesülhet, aki az egyesületi munka keretében az egyesületért az egyesület céljaiért, hagyományainak ápolásáért, továbbá a bányászat és a kohászat fejlesztéséért, gazdaságosságának és műszaki színvonalának emeléséért, valamint a Bányászati és Kohászati Lapok nívójának növeléséért kiemelkedően sokat fáradozott, s ezzel a tagság többsége előtt elismerést és nagyrabecsülést szerzett.”

 

 

 Csaszlava Jenő

 2017.

 Dr. Csiszár István

 2012.

 Dr. Tóth István

 1997.