OMBKE – Bányászati Szakosztály Tatabányai Helyi Szervezet
„ … Szakmaszeretet, Hazaszeretet, Barátság! ”

Péch Antal-emlékérem

Péch Antal-emlékérem:

Péch Antal-emlékérem

„akik a tudományos eredményeknek és módszereknek a Bányászati és Kohászati Lapok hasábjain való közlésével, vagy a Bányászati és Kohászati lapok célkitűzéseinek megvalósításában, vagy a magyar bányászati és kohászati szaknyelv ápolásában, fejlesztésében” érdemeket szereztek.

 

 Bencsik János

 2017.

 Dr. Csiszár István

 2010.

 Szabó László

 2009.